Hírek

2019-01-03
ÉRTÉKŐRZŐK
2017-05-10
Nyílt nap 2017, május 19
2017-03-16
Kincsvadászattal egybekötött ismerkedés

Események

ISKOLÁNKRÓL


A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum múltja és jelene

1992-ben alakult meg a szatmári Római Katolikus Püspökség kérésére a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium jóváhagyásával. A tanintézmény állami iskola, de küldetésnyilatkozatában felvállalja annak a lelki és pedagógiai örökségnek az ápolását és továbbadását, melynek évszázados múltja van Nagykárolyban, a piarista rend kiváló munkájának köszönhetően.

 • 1992 szeptemberében mindössze egyetlen írásos engedély állt az iskola rendelkezésére. A szatmári Megyei Tanfelügyelőség utasítására a Iuliu Maniu Iskola átengedett egy osztálytermet a katolikus iskolának, itt indult 25 diákkal az első kilencedik osztály.
 • A kezdeti nehézségek ellenére minőségi oktatás és nevelés folyt az iskolában, ezt bizonyították a sikeres érettségi eredmények és a legszínvonalasabb egyetemekre nyert felvételi vizsgák.
 • Az iskola eredményei, lelkisége, hangulata egyre több diákot vonzott és 1998-tól évfolyamonként már két-két párhuzamos osztály indult.
 • 1999-ben a régi vármegyeháza börtönébe, a volt Idősek Otthonába költöztünk, ahol a lakószobákat alakítottuk át osztálytermekké. A termek kicsik voltak, a fűtést önerőből, cserépkályhákkal biztosítottuk, a mellékhelyiségek leromlott, szinte használhatatlan állapotban voltak.
 • 2000-ben felvettük iskolánk védőszentjének és a piarista iskolák alapítójának nevét és iskolaközponttá alakultunk. Ettől fogva a nevünk „Kalazanci Szent József" Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont volt, 2012-ben kaptuk a Kalazanci Szent József" Római Katolikus Líceum nevet
 • A 2004-2005-ös tanév óriási változásokat hozott. A szatmári Római Katolikus Püspökség Nagykárolyban visszakapta több elvett egyházi ingatlan tulajdonjogát, így a volt Piarista Gimnázium épületét és a Zárda épületét is.
 • Míg 2004 szeptemberében mindössze egyetlen kilencedik osztályunk volt, 2005-ben párhuzamosan 4 kilencedik osztály indult, a humán - teológia szak mellett újra beiskoláztuk a reál osztályt és magyar tannyelvű szakképző osztályokkal bővítettük a iskolánk profiljait - közélelmezés és turizmus szakon. A szakosktatás ill. technológiai ágazat a 2005-2006-os tanáévtől képezi tehát iskolánk részét. A romániai szakoktatás a középiskolai oktatás keretében illetve annak magasságában (IX—XII/XIII. osztály) is testet ölt illetve ölthet, így a 3 éves szakképzés mellett szaklíceumi képzést is biztosíthatunk diákjaink számára, melyet szakvizsgával és érettségivel zárnak.
 • A kecskeméti és szegedi Piarista Gimnáziummal testvériskolai kapcsolatot létesítettünk. Általuk megújult kapcsolatunk a piarista renddel. Azóta határon túli testvériskoláink száma gyarapodott. Közös programokat és látogatásikat bonyolítunk a debreceni Szent József Katolikus Gimnáziummal, a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola valamint a dabasi Szent János Katolikus Iskolával.  
 • Iskolánk 2013-ban új épületszárnnyal bővült. Az iskolabővítés gondolatát az egyre növekvő osztály és diáklétszám illetve az iskola fennállása óta gondot jelentő saját tornaterem hiánya tette indokolttá. Már a 2010-2011-es tanévben nyilvánvalóvá vált, hogy az új tanügyi törvény szabályozásait követve kevésnek bizonyul az iskola épülete.  Az új épületszárny átadására 2013 szeptember 19. – én került sor.
 • Az elmúlt  években osztályaink száma 20-re gyarapodott,  jelenleg a 2016-2017-ös tanévben közel 500 diákot kísérünk előkészítő osztálytól érettségiig. Elemi és gimnáziumi szinten évfolyamonként egy-egy osztállyal, középiskolai szinten 3 szakiránnyal működünk, intézményünk tehát  a romániai középiskolai oktatás összes tanulmányi ágazatát magába foglalja:
 1. elméleti tanulmányi ágazat, reál profilllal;
 2. technológiai szolgáltatási ágazat, Közélelmezés-Idegenforgalom profillal;
 3. hivatásfejlesztő („vokacionális”) ágazat:  teológiai profillal

Az ADY NAGYKÁROLYA vetélkedőt és a KALAZANCI

FOCI KUPÁT támogatta

 

A "HITRE, TUDÁSRA, SZÉP ÉLETRE, JÓRA"

cserkésztábort  és az "EGYÜTT AZ ÚTON" tantestületi

zarándoklatot támogatta

Letölthető logók – bgazrt.hu