Hírek

2019-01-03
ÉRTÉKŐRZŐK
2017-05-10
Nyílt nap 2017, május 19
2017-03-16
Kincsvadászattal egybekötött ismerkedés

Események

KÜLDETÉSÜNK


A harmadik évezred küszöbén a nevelésnek és így az iskolának is szembe kell néznie azokkal az új kihívásokkal, amelyeket a társadalom, a politika és a kultúra eredményezett. Jelként van azonban jelen minden olyan iskola, melyben az egyházi jelleg az oktatási intézmény szíve és amely részt vesz az Egyház küldetésében mint a keresztény nevelés kiváltságos területe.

Ebben a tudatban végzi szolgálatát iskolánk, a  Klazanci Szt. József Római Katolikus Liceum is,  melynek, mint a Katolikus Nevelési Kongregáció szerint minden katolikus iskolának,  tevékenysége igazi egyházi szolgálat, amelyben "harmonikusan ötvöződik a hit, a kultúra és az élet." Iskolánk egyházi jellege nem csupán egy járulékos elem, hanem sajátos, megkülönböztető minőség, amely minden pillanatban alakítja a nevelő tevékenységét, sőt azonosságának alapja és küldetésének lényege.

Iskolánk küldetésnyilatkozásának megfelelően szeretné felújítani a régi piarista hagyományokat, a város és a környező falvak keresztény diákjainak minőségi oktatást és keresztény szellemben való nevelést biztosítani. Valljuk, hogy a hit és műveltség  összhangjának megteremtésében kiváltságos szerepet tölt be az iskola, amelynek hivatása az ember személyének formálása, az értékekre való nevelés. Elsőrendű feladatunk segíteni a fiatalokat, hogy emberi értékeiket és képességeiket kibontakoztatva képesek legyenek befogadni és életre tudják váltani Jézus Krisztus üzenetét. A nevelésnek legalább akkora jelentősége van az iskolában, mint az oktatásnak. A  felelősségteljes, elkötelezett, hiteles és szakmailag jól felkészült tanári karral célunk egy jó hírnevű, komoly és a tárgyi és szakmai  tudás mellett keresztény hitet és életformát megalapozó iskolát kiépíteni, ami vonzó a város és a környező falvak fiataljai számára.

A MÁTYÁS KIRÁLY ÉS KORA TÁBORT

ÉS A SZÜLŐK AKADÉMIÁJA

PROGRAMSOROZATOT TÁMOGATTA

Imagini pentru bga zrt logo