Hírek

2019-01-03
ÉRTÉKŐRZŐK
2017-05-10
Nyílt nap 2017, május 19
2017-03-16
Kincsvadászattal egybekötött ismerkedés

Események

LELKI ÉLET


A piarista rend fennallasanak 400. evfordulója, ill. Kalazanci Szent József szenttéavatásának 250. és iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából engedjétek meg, hogy megosszak veletetek néhány gondolatot a katolikus iskola es neveles céljáról, magasztos hivatásárol, a világban betöltött küldetéséről.

Kisboldogasszony ünnepén Szent András krétai püspök a következő szavakkal örökíti meg az ünnep lényegét: „A sötétség és a fény csodálatos találkozásának határnapja ez az ünnep. A Boldogságos Szűz születésével a világmindenség Ura megteremette azt a szentélyt, amelyben testet öltött a második isteni személy.”

 Ebből a gyönyörű megfogalmazásból kölcsönöztem azt a hasonatot, mely szerint a katolius iskola nem mas mint szentély, templom, szent tér, ahol Isten és  ember találkozhat egymással. És most nemcsak az iskolára, mint intézményre gondolok, hanam a benne tevékenykedő tanárokra, nevelőkre, diákokra, akiknek a szívében a magasságbeli Isten Fia ugyanúgy lakást szeretne venni, mint a Boldogságos Szűz szeplőtelen szívében, és ahogy Mária személyén keresztül a világnak ajándékozta Krisztust, ugyanúgy szeretné rajtunk keresztül a viklágnak ajándékoni az igazi világosságot, a feltamadt Üdvözítőt, a názáreti Jézust. Így lesz egy iskola szentéllyé, ahol az Isten és a felebaráti szerette erényeinek gyakorlásán keresztül találkozhatunk a szentháromságos egy Isten örök szeretetetével.

Így lesz az iskola, az Isten jelenéte által megszentelt hely, ahol nemcsak az ismeretek elsajátítására, megismerésére, hanem a mennyek országának az elérésére is felkészítik a rájuk bízottakat.

Az iskola,  a katolikus iskola, szántóföldbe rejtett kincs. A mennyek országával kapcsolatban mondta el Jézus azt a gyönyörű példabeszédet arról az emberről, aki szántöföldjében drága kincset talált. Örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt és megvásárolta azt a földet. Biztos vagyok benne, hogy kortársai kinevették, sőt talán őrültnek tekintették. KI az aki ekkora hibát követ el? De ő szembemegy a társadalmi konvenciókkal, az előítéletek sokaságával, a józan, gyakorlati ész által lefektetett, megcáfolhatatlannak tűnő alapvető szabályokkal, az üzleti élet rideg és számító logikájával!

Megdöbbentő, ahogy Jézus egy gazdálkodó ill. egy kereskedő gyakorlati ügyességén keresztül akarja szemléltetni velünk az Isten országának fontosságát, és ezáltal meghív bennünket arra, hogy felismerjük mi is a látszatt mögött rejlő valóságot, az egyedül fontosat, a lényegest – ahogyan a mai evangéliumban is hallottuk, a köyöttönk jelenlévő Krisztust.

Az ismeretek a tudomány és örök élet elnyerésére irányuló törekvés, vágy csodálatos szintézise ez a példbeszéd, úgz ahogy egy katolikus iskola célja, feladata és hivatása is ebben foglalható össze.

Csodalom ennek a foldmuvesnek a lelkeseését, a rajongását, vállalkozói szellemét, a senki nem tud lebeszélni a kitűzött célomról való mentalitását, a kor divatos szellemi irányatával dcoló magabiztosságát,  valamint rendíthetetlen hitét önmagában és az álmában.

Valahogy így képzelem el Kalazanci Szent Józseffel kapcsolatban is. Látom az ő lelkesdését, és rajongását, a gaermekek és Isten országa iránt, akkor amikor ő maga is felfedezte a szántóföldbe rejtett kincset és képes volt ezáltal arra, hogy eladja mindenét – karriert, sikert – és a leétező legjobbat válassza: Krisztust!

M ia katolius iskola céja, rendeltetése, létjogosultságának egyedüli oka? Szent Pál gyönyörűen fogalmazza meg a választ a kolosszeikehez írt levelében:...hogy szívükben megerősödve és a szereteteben egyesülve, eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazadagságára, Isten titjkának, Krisztusnak a megismerésére.(Kol 1,24 – 2,3) Ez a katolikus iskola és nevelés igazi célja és hivatása!

Mintha Isten szolgájának Márton Áronnak a  szavai is ezt az igazságot tükröznék vissza, az Egyház és a nevelés című írásának gyönyörű gondolataiban:”...a nevelő feladata, hogy felkészítse araábízottakat úgz a földi, mint az égi sorsa.” Ezt tesz a katolikus iskola.

Boldog vagyok, hogy ti is ezt választottátok, kedves szülők és, ez a választás azt jelenti, hogy ti is szeretnétek gyermekeiteket felkészíteni úgy a földi, mint az égi sorsa.

Hiszem, hogy ti is azt szeretnétek, ha gyermekeitek nemcsak a tudományok világában, hanem Isten és felebarát szeretetének gyakorlásában, a megszentelődés útján járva, egyre közelebb kerüljenek létük egyetlen, és igazi céljához: Krisztushoz! Ámen.

 

Simon Attila

spirituális

 

Otthonunk: templom és iskola

 

 

 

A Kalazanci Szent József templom immár 25 éve jelenti diák- és
tanárközösségünk számára a lelki otthont. Hiszen a templom otthon, a templom
a hívő közösség otthona. Itt gyűlt össze hetente már 1992-ben az első évfolyam 25
diákja is, alig megtöltve pár padsort, közösségi szentmisére és folytatódik ez azóta
is, hétről hétre immár két alkalommal szerdánként és csütörtökönként. Tesszük
ezt azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy mindennapi fáradozásaink csak akkor
hoznak igazi, maradandó gyümölcsöt, ha a ránk bízottakat Isten elé hozzuk, szerető
tekintetének kíséretében segítjük és formáljuk őket. Különleges ajándékként
kell tekintsünk minden szentmisére, mely, ha tiszta és nyitott szívvel érkezünk,
alkalmat ad a Találkozásra, a közös imára. Kiváltság és felemelő érzés, hogy iskolai
életünk ünnepeit, fontos napjait (VeniSancte - tanévnyitó, Patrocínium, Édesanyák
köszöntése, Te Deum - tanévzáró, ballagás, stb.) is ugyancsak itt, közösségben
egymással és Istennel élhetjük meg.
Köszönjük a Kalazanci Szent József plébánia plébánosainak Ft. Lieb József,
Ft. Papellás István, Ft. Heinrich Antal, Ft. Kühn Pál, Ft. Reszler Mihály és Ft.
Ilyés Csaba atyáknak, hogy mindenkor segítették lelkivezetőink szolgálatát és
támogatásukkal lehetővé tették, hogy munkánkat megtöltsük hittel, lelkiséggel.

 

A MÁTYÁS KIRÁLY ÉS KORA TÁBORT

ÉS A SZÜLŐK AKADÉMIÁJA

PROGRAMSOROZATOT TÁMOGATTA

Imagini pentru bga zrt logo