Știri

Evenimente

ADMITERE INSCRIERE


Nota informativă

privind înscrierea elevilor la clasa pregătitoare

An școlar 2020-2021

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

 

Nr. clase conform planului de școlarizare: 1

Nr. locuri alocate: 25

Circumscripție: -

 

Informăm părinții că ordinea în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere.

 

Acte necesare inscrierii:

Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul unitatii)
Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie și original al certificatului de naștere al copilului
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).

 

„Familia participă în mod activ în viaţa parohiei de care aparţine, fapt ce denotă vocaţia din familie spre specificul unităţii şcolare” – adeverinţă de la preotul parohiei de care aparţine

 

“Cel puţin unul dintre părinţi este angajat al unităţii şi al sistemului de învăţământ, facilitate prevăzută inclusiv în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ Preuniversitar/Universitar” – adeverinţă care să ateste acest lucru
"Cel puţin unul dintre părinţi a frecventat cursurile la Liceul Romano Catolic Josephus Calasantius" - adeverință de la unitate sau diplomă de bacalaureat

 

*aceste documente trebuie depuse la secretariatul unităţii  în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere

* În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ

Ziua portilor deschise:  4 martie, ora 17

 

 

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Magyar piaristák - irodalmi, vallási, helyismereti csapatversenyt

MUV-21/2-0326

pályázaton keresztül támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az ADY NAGYKÁROLYA vetélkedőt és a KALAZANCI

FOCI KUPÁT 2019ben támogatta

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelői zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu