Știri

Evenimente

CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2021-2022


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativă

înscriere în clasa pregătitoare an școlar 2021-2022

 

Informăm părinții că ordinea în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere.

            Locuri disponibile: 22 elevi,   Circumscripție: județul Satu Mare

 

Acte necesare inscrierii:

  • Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul unitatii)
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
  • Copie și original al certificatului de naștere al copilului
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).
  • Criterii de departajare:
  • „Familia participă în mod activ în viaţa parohiei de care aparţine, fapt ce denotă vocaţia din familie spre specificul unităţii şcolare” – adeverinţă de la preotul parohiei de care aparţine
  • Cel puţin unul dintre părinţi este angajat al unităţii şi al sistemului de învăţământ, facilitate prevăzută inclusiv în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ Preuniversitar”  – adeverinţă care să ateste acest lucru
  • Cel puțin unul dintre părinți a frecventat cursurile Liceului Calasantius - adeverinţă care să ateste acest lucru

*aceste documente trebuie depuse la secretariatul unităţii  în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere

* În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ

 

 

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

Letölthető logók – bgazrt.hu

A Magyar piaristák - irodalmi, vallási, helyismereti csapatversenyt

MUV-21/2-0326

pályázaton keresztül támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az ADY NAGYKÁROLYA vetélkedőt és a KALAZANCI

FOCI KUPÁT 2019ben támogatta

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelői zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu