Știri

Evenimente

Misiune - Viziune


Şcoala a fost întotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor tradiţiei de la o generaţie la alta. Lucrul acesta este şi mai adevărat astăzi decât în trecut, deoarece prin dezvoltarea modernă a vieţii economice, rolul familiei de purtător al tradiţiei a slăbit. Viaţa şi sănătatea societăţii umane depind astfel de şcoală într-o măsura mai mare decât în trecut.

Şcoala noastră urmăreşte, prin educaţia pe care o oferă copiilor să devină iniţiator, susţinător  si catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale şi să promoveze valorile moral-creştine reprezentate de Ordinul Piarist.

Liceul Romano-Catolic s-a înfiinţat în 1992. Deşi nu are un trecut istoric vast a urmărit şi urmăreşte îmbinarea armonioasă a tradiţionalului, a conservării spiritului specific acestei şcoli de prestigiu, cu lumea secolului al XXI-lea. Caracteristica sa definitorie este o deschidere spre noile descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii ca acestea să fie îmbinate armonios cu teologia creştină.

Încă de la înfiinţare, LICEUL ROMANO – CATOLIC CALASANTIUS şi-a propus ca obiectiv de bază formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Cea mai importantă sarcină este să educăm în spiritul  creştinismului pe două direcţii: Ştiinţă şi credinţă (Pietas et Literae). Dorim să educăm în spirit catolic, dar suntem deschişi şi pentru alte confesiuni creştine.

Misiunea şcolii este educarea tinerilor în spirit religios creştin, formarea şi dezvoltarea personalităţii lor prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat modern stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Magyar piaristák - irodalmi, vallási, helyismereti csapatversenyt

MUV-21/2-0326

pályázaton keresztül támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az ADY NAGYKÁROLYA vetélkedőt és a KALAZANCI

FOCI KUPÁT 2019ben támogatta

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelői zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu