Știri

Evenimente

PROIECTE - PROGRAME


Fejlesztések iskolánk számitástechnikai termében

Készülve az új tanévre, augusztus elején kerültek beüzemelésre azok a számitógépek, melyeket az iskola részben saját költségvetéséből, részben pedig a Bethlen Gábor alapkezelő jóvoltából vásárolt. A 15 újgenerációs gép hozzájárul a számitástechnikai ismeretek hatékonyabb elsajátitásához, online-projektek megvalósitásához. A szaklabor géptelepének teljes cseréjére 2021 februárjáig kerül sor. 

Letölthető logók – bgazrt.hu

 

 

 

FOCIKUPA A PATROCÍNIUM HETÉBEN

KF19 - Kalazanci  Focitorna Középiskolásoknak 2019 az "Élj egészségesebben - sportolj!" iskolai felhívás részét képezi, annek első, felvezető eseményeként került megrendezésre november 21.én a Kalazanci Líceum Diákszervezetének szervezésében. A fenti tematikus felhívás  több olyan programelemet tartalmaz, melyeknek, havi rendszerességgel, elsődleges célja a fiatalok, közéspiskolás diákok sportolás és testmozgás iránti érdeklődésének a megerősítése. 

A program céljai voltak:
A fotbal és a testmozgás népszerűsítése
Helyes életvitel kialakításának elősegítése.
A fiatalok szabadidős lehetőségeinek bővítése
A fotbal, mint sportág megismertetése, megkedveltetése
A fotbaltornán 4 csapat vett részt Nagykároly középiskolai osztályaiból. Az esemény a Kalazanci iskola Patrocíniumi hetében, november utolsó hetén került megrendezésre, amikor iskolaszinten különböző sport-, kulturális- és helyismereti vetélkedők is zajlottak, kihangsúlyozva ezáltal a sport fontosságát az iskolai mindennapokban is. 
Várt eredmények: tudatos odafigyelés a testmozgás fontosságára, csapatmunka erősítése, helyes versenyszellem kialakítása, közösségi érzés erősítése, diákok, csapatok motiválása.

A Focikupát a Kalazanci Líceum csapat nyerte, II. helyen az Elméleti Líceum csapata végzett, III. helyen pedig a I.Maniu Iskolaközpont csapata zárAz eseményt támogatta za RMDSZ és a Communitás Alapítvány. 

 

 

 

ADY NAGYKÁROLYA VETÉLKEDŐ

Mi, nagykárolyiak, és főként mi kalazancisok, büszkék lehetünk, hiszen magyar irodalmunk egyik legnagyobb költője, Ady Endre megyénkben született, városunkban tanult, mégpedig az egykori Piarista Gimnáziumban, melynek utódiskolája ma a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum.”

 

Ezzel a gondolattal szólította fel ez egyházi iskola középiskolás diákjait az Ady Nagykárolya nevet viselő irodalmi- és helytörténeti vetélkedőre, amelynek elsődleges célja a költő halálának 100. évfordulója alkalmából a megemlékezés, az Ady-életmű élményszerű befogadásának elmélyítése, illetve a résztvevők helytörténeti jellegű irodalomismereteitek bővítése. Mindezt Miklósi Blanka és Botos Sárika magyar nyelv és irodalom szakos tanárok készítették elő, és hét csapat jelentkezett. Ezek tagjai a verseny különleges feladatain keresztül az irodalmi jártasságukat és a kreativitásukat bizonyíthatták. Minden csapat prezentációval készült, információs plakátokat mutattak be, de kötelező volt csapatonként egy-egy szavalat, illetbe közös versírásra is sor került. A vetélkedő második fordulója városjárással volt egybekötve, ahol utasításokat követve a csapatok egyenként felkeresték a nagykárolyi Ady-emlékhelyeket, épületeket. A prezentációkat, benyújtott feladatokat egy háromtagú zsűri bírálta el: Maurer Emese, a városi könyvtár részéről, Széri Gabriella könyvtáros és Sróth Ödön költő, a Kaffka Margit Művelődési Társaság elnöke.

Első helyezést értek el a Lótuszok félhomályban csapat tagjai, másodikat az Ady örökösei, harmadik díjban pedig az Ady-ászok részesültek.

Köszönet illeti a Communitas Alapítványt, melynek támogatása nélkül a program nem valósulhatott volna meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÜTT AZ ÚTON - TANTESTÜLETI ZARÁNDOKLATON VETTEK RÉSZT ISKOLÁNK NEVELŐI

 A hagyományokhoz hiven a 2019-2020-as tanévet is ráhangoló, közösségépitő lelki napokkal kezdték a Kalazanci iskola pedagógusai, akik lelkiekben töltekezve október első hétvégéjét Esztergomban tölthették. Az utazás és az együtt töltött idő lehetőséget adott iskolánk lelkivezetőjének, Ft. Magász Jenő atyának, aki ebben a tanévben kezdte el munkáját közösségünkben, hogy jobban megismerje a tanári kar tagjait. A program lelki részét a Spiri atya készitette elő: a napok közös szentmisével indultak (az esztergomi bazilika Szt. István kápolnájában), majd az elméleti bevezetőket, impulzusokat gyakorlati, interaktiv tevékenységek ekretéban beszélheték át a pedagógusok. A lelki programok mellett lehetőség adódott a gyönyörű város kulturális, egyházi örökségeinek a megismerésére is. A résztvevők idegenvezetéssel egybekötött látogatást tettek az esztergomi várban, majd a Szt. Adalbert Bazilikát ismerhették meg, megcsodálva a Dunára nyiló kilátást a Panoráma teremből és a bazilika kupolájából.

Köszönetet mondunk a Magyar Kormánynak, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek és a Pro Calasantius egyesületnek a program megvalósitásában nyújtott támogatásáért. 

Letölthető logók – bgazrt.hu

 

 

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

Letölthető logók – bgazrt.hu

A Magyar piaristák - irodalmi, vallási, helyismereti csapatversenyt

MUV-21/2-0326

pályázaton keresztül támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az ADY NAGYKÁROLYA vetélkedőt és a KALAZANCI

FOCI KUPÁT 2019ben támogatta

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelői zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu