Hírek

2019-01-03
ÉRTÉKŐRZŐK
2017-05-10
Nyílt nap 2017, május 19
2017-03-16
Kincsvadászattal egybekötött ismerkedés

Események

TANTESTÜLET


Pedagógusok 2017-2018as tanév

„Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrzőangyalaik látnak el. ..Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. Így lesznek méltók arra, hogy Urunk – akit alázatos szívvel kérünk – az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa a szerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön – örökké, miként a csillagok”  (Kalazancius12,3)

 

A 2017-2018-as tanév tantestülete

Tanítói munkacsoport:

Váradi Magdolna

Nagy Katalin

Baumgártner Katalin

Heveli Rita

Czier Bernadette

 

Nyelv és kommunikáció munkacsoport:

Kiss Hajnalka, magyar nyelv és irodalom

Miklósi Blanka, magyar nyelv és irodalom – angol nyelv

Hargitay Erzsébet, magyar nyelv és irodalom

Pinkovszki Melinda, magyar nyelv és irodalom

Georgescu Aliz Maria, román nyelv és irodalom

Lupșa Andrada, román nyelv és irodalom

Draguș Lia, román nyelv és irodalom

Seleveschi Ana, román nyelv és irodalom

Bokor Krisztina, német nyelv

Kocsis Aliz Kinga, német nyelv

Martin Ingrid, német nyelv

Varga Éva, angol nyelv

Miklósi Roland, angol nyelv – földrajz

Bikfalvi Máté, angol nyelv

 

Természettudományok munkacsoport:

Poszet Anna, fizika

Csíki Éva, kémia

Schlachter Kinga, matematika

Nagy Réka, matematika

Czumbil István, biológia

Hadfi Árpád, számítástechnika

 

Ember és társadalom munkacsoport:

Ft. Simon Attila, római katolikus hittan

Vinkler Valter, római katolikus hittan

Heinrich Kinga, római katolikus hittan

Likker Erika, református vallás

Fazakas Mónika, társadalomtudományok

Jónucz Alfonz, zene

Mohr Marius, történelem

Mircea Dohan, testnevelés

Silaghi Gábor, testnevelés

 

Szakoktatási munkacsoport:

Miculaș Ildikó, szaktantárgyak

Sopronyi Roland, szaktantárgyak

 

Habuczki Hajnalka, iskolai tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítok szakbizottsága

Váradi Magdolna
ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY
Heveli Rita
I. OSZTÁLY
Baumgartner Ecaterina
II. OSZTÁLY
Nagy Katalin
III. OSZTÁLY
Czier Bernadett
IV. OSZTÁLY

Nyelv és kommunikáció szakbizottság

Varga Éva
ANGOL NYELV
Löchli Melissa
NÉMET NYELV
Kocsis Alíz
NÉMET NYELV
Martin Ingrid
NÉMET NYELV
Bikfalvi Máté
ANGOL NYELV
Kiss Hajnalka
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Miklósi Blanka
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, ANGOL NYELV
Hargitay Elisabeta
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Tóth Borbála
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Pinkovszki Melinda
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Georgescu Aliz
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
Dragus Lia
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
Gut Raluca
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
Lupsa Andrada
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
Hajlák Angela
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Természettudományok szakbizottság

Csiki Éva
KÉMIA
Hadfi Árpád
INFORMATIKA
Poszet Anna
FIZIKA
Czumbil István
BIOLÓGIA
Schlachter Kinga
MATEMATIKA
Nagy Réka
MATEMATIKA

Ember és társadalom Szakbizottság

Fazakas Mónika
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Mohr Marius
TÖRTÉNELEM, FÖLDRAJZ
Miklósi Roland
FÖLDRAJZ, ANGOL NYLEV
Dohan Mircea
TESTNEVELÉS
Szilágyi Gábor
TESTNEVELÉS
Ionucz Alfonz
ZENE
Vinkler Valter
RÓMAI KATOLIKUS HITTAN
Simon Attila
RÓMAI KATOLIKUS HITTAN
Likker Erika
REFORMÁTUS VALLÁS
Heinrich Kinga
RÓMAI KATOLIKUS HITTAN

Technológia szakbizottság

Miculas Ildikó
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM
Sopronyi Roland
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM
Poszet Enikő
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM

A MÁTYÁS KIRÁLY ÉS KORA TÁBORT

ÉS A SZÜLŐK AKADÉMIÁJA

PROGRAMSOROZATOT TÁMOGATTA

Imagini pentru bga zrt logo