Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

ESEMÉNYEK - BESZÁMOLÓK


 A hűség és szeretet útja – Patrocínium a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceumban

2021. november. 26.

A piarista iskolák minden évben, advent első vasárnapja előtti pénteken emlékeznek meg a piarista rend alapítójáról, Kalazanci Szent Józsefről, akinek emléknapja augusztus 29-re esik. Az iskolák ezen napon tartják az ún. patrociniumot, ahol a szerzetes rend pártfogóját, patrónusát ünneplik. Így történt ez a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban is.

Az ünnep alkalmából Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök Kalazanci Szent József közbenjárását kérte a líceumért, a tanárokért, diákokért a piarista nővérekért és piarista hivatásokért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szentmise szónoka, Ft. Barta Barnabás, a Mezőpetri Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia plébánosa kihangsúlyozta, hogy mindnekinek vannak példaképei, azonban fontos megvizsgálni, hogy a manapság példaképnek választott sztárok, híres emberek milyen irányba terelik az életünket.

Kalazanci Szent József a hűség embere volt. A ma emberének a hűsége gyakran meggyengül, pedig az élet nem más, mint a hűség útja, amit végig kell járni kitartással és elszántsággal.

„Mihez vagy kihez lehet hűséges az ember?” – tette fel a kérdést a szónok. – „Istenhez, a hitvestárshoz, a szülőhöz, a testvérhez, a baráthoz, az osztálytárshoz, de hűségesnek kell maradnunk a szeretetben, a reményben, a hitben és a jó elhatározásban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

A hűség útján, amelyen Isten indít el mindenkit – még Kalazanci Szent Józsefet is –, sokan indulnak lelkesen, erős reménnyel, de kevesebben vannak azok, akik kitartóan végig is mennek ezen az úton.

„Csak akkor maradhatunk hűségesek, ha megőrizzük Istent a szívünkben. A mai ember hajlamos arra, hogy a nehézségek láttán ahelyett hogy odafordulna Istenhez, inkább szidja. Sokak szájából könnyedén kicsúszik az Istenkáromlás, de annál nehezebben hallatszik a hűség szava. A bajban még esetleg kimondjuk: Segíts, Istenem! Benned bízom, Istenem! Rád van szükségem, Istenem! … De ne csak a bajban merjünk Istenhez fordulni, hanem életünk minden pillanatában! Te, személy szerint, Isten legkedvesebb gyermeke vagy. Ő a te javadat akarja és azt, hogy boldog légy. De ezt a boldogságot csak akkor érheted el, ha hűséges leszel Istenhez, embertársaidhoz; hűséges a hitben, a reményben és a szeretetben.” – mutatott rá a szónok.

Végezetül Barta Barnabás rámutatott, hogy milyen jó lenne megtanulni Kalazanci Szent Józseftől az igazi, hűséges szeretetet; azt a szeretetet, amely nem az érdekeken alapszik, nem a maga javát keresi, hanem másokat akar boldoggá tenni. „Kalazanci Szent József közbenjárását kérve határozzuk el, hogy a hűség és szeretet emberei akarunk lenni.” – zárta gondolatait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szentmise végén Ft. Turtureanu Róbert, a líceum spirituálisa így méltatta az iskolát: „Hiszem, hogy ez a katolikus líceum olyan értékeket képvisel, tanárjain és diákjain keresztül, itt Nagykároly központjában, amelyek a mai napig a város egyik legrangosabb iskolájává tették. Továbbra is kérjük a főpásztor imáit és támogatását, hogy az iskola még sok-sok éven keresztül továbbadhassa a keresztény értékeket.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG

Május 27-én búcsúzott a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum két végzős osztálya, beszámolójukat olvashatják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A római katolikus teológia–intenzív angol/német, illetve a közélelmezés–idegenforgalom szakon tanuló 52 diák a hagyományokhoz híven hálaadó szentmisében köszönte meg a négy év kegyelmeit, örömeit, kihívásait.

A vallástörténet és a néprajz jól ismeri az „átmeneti rítusokat”, azokat a szertartásokat, ünnepeket, amelyeket a közösségek azért végeznek, hogy kísérjék es megkönnyítsék egy-egy életforduló, az élet egyik szakaszából a következőbe való átmenet idejét, feladatait. Létünkről rítusaink sajátos módon üzennek, az egyes küszöbökön átlépni csak egyszer lehet. Ilyen „rítus” évente a végzős diákok életében a ballagás is: segít a visszatekintésben, emlékek és kapcsolatok lezárásában; formát ad a búcsúzásnak, felhív a „tovább, tovább” gondolatára, megnyit a jövő felé. Az átmenet pillanatai mindig érzékennyé tesznek minket a transzcendens világra, Isten világára is, hiszen egyszerre érezzük át a változást, a dolgok múlandóságát, az élet ámulatba ejtő sodrását és egyben törékenységünket is.

A hálaadó szentmisét Schönberger Jenő szatmári püspök celebrálta, a szentbeszédben pedig Simon Attila, az iskola egykori spirituálisa gazdagította lelki útravalóval az indulni készülő fiatalokat.

Kocsis Aliz igazgató hálával tekintett vissza az eltelt évekre és az útkeresés, az úton levés fontosságára hívta fel a ballagók figyelmét, kiemelve, hogy maga az úton levés a lényeg és hogy senki sincs egyedül, hiszen eddig is sokan járták, kísérték a diákokat: a szülők, testvérek, tanárok, barátok, akiket Isten, mint Ezekiel prófétát Izrael népe fölé, őrként állított melléjük. A nagybetűs életbe lépve, elhagyva az iskolát egyre inkább a fiatalok is belenőnek ebbe az őrző szerepbe, felelősséget vállalva döntéseikért, jövőbeli kapcsolataikért, életük alakításáért.

„Kedves Fiatalok! Szívből kívánom nektek, hogy nőjetek fel ehhez feladathoz, Isten legyen életutatok célja és középpontja. Nincs több középpont, csak egyetlen egy létezik. Egyedül hozzá igazítsátok tetteiteket, jövőbeli döntéseiteket és a rá figyelés bátorságot ad majd ahhoz is, hogy ott is végigmenjetek, ahol úgy érzitek, sehová sem vezet utatok, megvilágosít majd benneteket, hogy meddig kell visszamennetek, hogy újra a jó úton induljatok, vagy adott esetben újratervezzétek az irányt. Mindig tudjátok frissen tartani ezt a meggyőződést és hitet: Isten soha nincs távol életetektől, mindig ott van a közeletekben, mindig veletek van. Akkor is, s talán akkor a legvalóságosabban, amikor mi legkevésbé gondolnánk. Egy feladatunk van: elhinni ezt, felfedezni közeledését és befogadni őt.”

Az igazgató Kalazanci Szent József biztató szavaival búcsúzott a ballagó diákoktól: „Irgalmasságában maga Isten lesz pártfogótok, most és mindörökké, és áldását fogja adni rátok, mi pedig bizakodunk szent jóságában.”

VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVÅ° VERSENYÉN

A nagykárolyi Kalazanci Szt. József Római Katolikus Liceum Teológia-Intenziv idegennyelv osztályának végzős diákjaiból álló csapata ismét remekelt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen megszervezett német nyelvi vetélkedőn.

Az előző évekhez hasonlóan, most is dobogós, II. helyen végzett a Pécsi Vanessza, Popemajer Sandra és Csizmár Bernadett alkotta Wanderergöttinnen nevű csapat, Kocsis Aliz tanárnő felkészitésével.  A Virtuelle Touren, Stationen, Jubiläen: Unterwegs von der Schweiz bis nach Großwardein  nevet viselő verseny döntőjét az intézmény által szervezett online Nyílt Nap keretében tartották meg, ahol összesen 16 csapat (Nagyszalonta, Nagyvárad, Szatmárnémeti iskoláiból) mérhette össze tudását német nyelven Svájc kultúrtörténetéhez és földrajzához kapcsolódó ismereteikből. A szinvonalas, komoly felkészülésről tanuskodó mezőnyben első helyen a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Kaiserspeck, harmadik helyen a nagyszalontai Schokomäuse csapata végzett.

 

A decemberben meghirdetett, többfordulós tematikus projekt-verseny, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett a német nyelvet tanuló diákok, diákcsoportok körében. A program elsődleges célja a célnyelvi országok ismeret anyagának bővítése, a csapatmunka és a nyelvtanulás iránti motiváció fejlesztése volt, ennek megfelelően a regisztrált csapatok már január óta, havonta beküldött munkalapokon és kreativ feladatokon (pld. tipikusan  svájci ételek élkészitése) keresztül ismerkedtek a Svájc történelmével, földrajzi- és kultúrkincseivel. A három előfeladat felkészítő jelleggel birt, olyan ismereteket, nyelvi kompetenciákat fejlesztő gyakorlatokat tartalmazott, melyek szükségesek voltak a verseny második szakaszának, az online döntőnek a teljesítéséhez.

Az április 16. megrendezett döntőt a Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportnak a bemutatója követte, ahol az érdeklődő diákok hasznos információkat tudtak meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem nyújtotta magas szintű képzési és továbbtanulási lehetőségekről.

 

PATROCINIUM 2020

„Mi pedig úgy fogunk előrehaladni, ahogyan Isten engedi dolgaink folyását” – Patrociniumot ünnepelt a nagykárolyi Kalazanci szt. József Római Katolikus Liceum iskolaközössége