Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

ISKOLÁNKRÓL


A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum múltja és jelene

1992-ben alakult meg a szatmári Római Katolikus Püspökség kérésére a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium jóváhagyásával. A tanintézmény állami iskola, de küldetésnyilatkozatában felvállalja annak a lelki és pedagógiai örökségnek az ápolását és továbbadását, melynek évszázados múltja van Nagykárolyban, a piarista rend kiváló munkájának köszönhetően.

  • 1992 szeptemberében mindössze egyetlen írásos engedély állt az iskola rendelkezésére. A szatmári Megyei Tanfelügyelőség utasítására a Iuliu Maniu Iskola átengedett egy osztálytermet a katolikus iskolának, itt indult 25 diákkal az első kilencedik osztály.
  • A kezdeti nehézségek ellenére minőségi oktatás és nevelés folyt az iskolában, ezt bizonyították a sikeres érettségi eredmények és a legszínvonalasabb egyetemekre nyert felvételi vizsgák.
  • Az iskola eredményei, lelkisége, hangulata egyre több diákot vonzott és 1998-tól évfolyamonként már két-két párhuzamos osztály indult.
  • 1999-ben a régi vármegyeháza börtönébe, a volt Idősek Otthonába költöztünk, ahol a lakószobákat alakítottuk át osztálytermekké. A termek kicsik voltak, a fűtést önerőből, cserépkályhákkal biztosítottuk, a mellékhelyiségek leromlott, szinte használhatatlan állapotban voltak.
  • 2000-ben felvettük iskolánk védőszentjének és a piarista iskolák alapítójának nevét és iskolaközponttá alakultunk. Ettől fogva a nevünk „Kalazanci Szent József" Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont volt, 2012-ben kaptuk a Kalazanci Szent József" Római Katolikus Líceum nevet
  • A 2004-2005-ös tanév óriási változásokat hozott. A szatmári Római Katolikus Püspökség Nagykárolyban visszakapta több elvett egyházi ingatlan tulajdonjogát, így a volt Piarista Gimnázium épületét és a Zárda épületét is.
  • Míg 2004 szeptemberében mindössze egyetlen kilencedik osztályunk volt, 2005-ben párhuzamosan 4 kilencedik osztály indult, a humán - teológia szak mellett újra beiskoláztuk a reál osztályt és magyar tannyelvű szakképző osztályokkal bővítettük a iskolánk profiljait - közélelmezés és turizmus szakon. A szakosktatás ill. technológiai ágazat a 2005-2006-os tanáévtől képezi tehát iskolánk részét. A romániai szakoktatás a középiskolai oktatás keretében illetve annak magasságában (IX—XII/XIII. osztály) is testet ölt illetve ölthet, így a 3 éves szakképzés mellett szaklíceumi képzést is biztosíthatunk diákjaink számára, melyet szakvizsgával és érettségivel zárnak.
  • A kecskeméti és szegedi Piarista Gimnáziummal testvériskolai kapcsolatot létesítettünk. Általuk megújult kapcsolatunk a piarista renddel. Azóta határon túli testvériskoláink száma gyarapodott. Közös programokat és látogatásikat bonyolítunk a debreceni Szent József Katolikus Gimnáziummal, a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola valamint a dabasi Szent János Katolikus Iskolával.  
  • Iskolánk 2013-ban új épületszárnnyal bővült. Az iskolabővítés gondolatát az egyre növekvő osztály és diáklétszám illetve az iskola fennállása óta gondot jelentő saját tornaterem hiánya tette indokolttá. Már a 2010-2011-es tanévben nyilvánvalóvá vált, hogy az új tanügyi törvény szabályozásait követve kevésnek bizonyul az iskola épülete.  Az új épületszárny átadására 2013 szeptember 19. – én került sor.

Jelenleg a 2023-2024es tanévben 17 osztállyal működünk, több mint 400 diákot kísérünk előkészítő osztálytól érettségiig. Elemi és gimnáziumi szinten évfolyamonként egy-egy osztállyal, középiskolai szinten 2 osztállyal és 3 szakiránnyal működünk:

-  hivatásfejlesztő („vokacionális”) ágazat:  teológiai profillal, intenzív angol vagy német oktatással

- technológiai szolgáltatási ágazat, Közélelmezés-Idegenforgalom profillal;

- technológiai szolgáltatási ágazat, Kereskedelem profillal

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu