Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

Jubileumi Év


https://anziksz.com/iskola-csalad-egyhaz-ez-a-kalazanci-iskola-mukodesenek-harmas-egysege/magunk-kozt/2022/11/26/?fbclid=IwAR0ZRg6weIaxpN5L8gkz0JVSW0vi3BfZVXW-0OSDzya9ljXogVraAPq-9J4

Iskola, család, egyház – ez a Kalazanci iskola működésének hármas egysége

Harminc éves a Kalazanci Szent József nevét viselő iskola. A jeles évforduló alkalmából szervezett ünnepség időpontjához közeledve, már hetek óta olvashatók az iskola közösségi oldalán azon egykori diákok visszaemlékezései, akik ma is, felnőttként is hálával és szeretettel gondolnak vissza tanáraikra, osztályfőnökeikre, diáktársaikra.

Örömmel emlékeznek azokra az élményekre és tanításokra, Nagykároly magyar iskolájának egykori diákjai, amelyek elegendő lelki töltettel látták el őket a nagybetűs életben való helytállásra. Ennek az emlékezéssorozatnak a megkoronázása volt az a nagyszabású ünnepség, melyet az iskola névadójának patrocíniumához kötve, a tanintézmény fennállásának 30. jubileuma alkalmából rendeztek pénteken.

Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök szólt a Kalazanci Szent József templomban, a jubileumi évfordulót ünneplőkhöz a pénteken délelőtt megtartott szentmise keretében. “Köszönet és hála illet mindenkit, aki hozzátett ahhoz valamennyit, hogy ez a tanintézmény létrejöjjön. Köszönet az egykori és mai iskolai lelki vezetőknek, igazgatóknak, tanároknak, önkormányzati képviselőknek. Köszönet illeti a szülőket, akik bizalmat szavaztak ennek a tanintézménynek, felismerve azt a pluszt, amit a több száz éves szellemiségi múltat magáénak valló Kalazanci iskola képvisel. Nem utolsó sorban pedig köszönet illeti a piarista nővéreket, akik munkájukkal, hivatásukkal sokat tettek és tesznek az iskola szellemiségéért”- mondta a megyéspüspök.

Ft. Szabó Dániel SChP piarista atya szentbeszédében Kalazanci Szent József életének fontos döntéseit meghatározó indíttatásáról beszélt.

“Nehéz választani, sokszor nehéz a helyes döntést meghozni. Életünk során többször kerülhetünk válaszút elé, olyankor pedig helyesebb megvárni, hogy kellő ismeretet, tudást szerezzünk, s ha ennek birtokosaivá váltunk, akkor hozzuk meg döntésünket.

Arra biztatnálak titeket, kedves diákok, hogy legyetek bátrak megtalálni és felfedezni egyéni igényeiteket és bátran induljatok el azon az úton, amely számotokra ki van jelölve. Merjetek kockáztatni, hiszen ez a mai ünnep és Kalazancius példája is azt mutatja, hogy megéri kockázatot vállalni, amikor hivatásunk megtalálása a cél!”- mondta a piarista atya.

Kocsis Aliz igazgatónő beszédében elsőként köszöntötte a jelenlévőket, kiemelten a vendégeket: Kovács Jenőt, Nagykároly polgármesterét, Nagy Szabolcs parlamenti képviselőt, illetve a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség képviselőjét, Nagykároly Helyi Tanácsának jelenlévő tagjait.

Iskola – Család – Egyház – ez az a hármas pillér, ami az iskola lelkét alkotó közösséget formálja. ‘Az iskola csak akkor tud igazán létezni, s csak akkor tudja betölteni küldetését, ha hordozó alapja egy közösség, amelyet együtt gondolkodó, együtt lelkesedő s együtt küzdő emberek alkotnak. E nélkül gyökértelenné válik az iskola nevelői feladata, lehetetlenné az értékek képviselete és továbbadása.’

Ennek a lekületnek a megőrzésére törekszünk, szerető, befogadó közeget biztosítani diákjainknak, úgy, hogy együttműködünk szüleikkel, hiszen azzal, hogy gyermekeiket ránk bízták, részesei lehetünk annak a jónak, melyet minden szülő saját gyermeke számára kíván, s valljuk be ez nagy felelősség. Az évek során úgy érzem sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítanunk diákjaink családjaival, a sok közös élmény különös módon köti őket is iskolaközösséghez, s a tanári- diáki kalazancis öntudat mellett, kialakult a büszke „Kalazancis szülő vagyok” tudat is. Csak így tudunk egymással, egymásért és másokért élni és tenni” – hangsúlyozta ki az igazgatónő.

Kocsis Aliz beszédét követően, Nm. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök szólt ismét az ünneplőkhöz.

Beszédében felidézte azt a 30 évvel ezelőtti indíttatást, mellyel az egykori piarista múltat kívánták feléleszteni Nagykárolyban.

“Az akkori megyéspüspököt, Nm.Ft. Reizer Pál püspök atyát és az akkori plébános atyát, Lieb József esperes urat és az iskola első igazgatóját Poszet Veronika tanárnőt illeti a köszönet és hála, s azokat a tanárokat, elkötelezett szülőket, akik akkor melléjük álltak” – hangsúlyozta ki a püspök.

A megyéspüspök ezt követően ajándékot adott át az egykori igazgatóknak, megköszönve áldozatos munkájukat. Elismerést vehetett át: Poszet Veronika, Visnyai Csaba, Poszet Anikó.

Az ünnepség keretében a Jónucz Alfonz zenetanár által irányított iskolai kórus is szolgálatot teljesített.

Az ünneplők a templomból átvonultak a Szent László Közösségi Házba, ahol ünnepi műsor került bemutatásra, illetve díjazásban részesültek az iskola kiváló eredményeket elérő tanulói is.

Kiváló eredményeikért jutalmat vehettek át:

A Kalazancius versenyen helyezést elérő csapatok:

I. Díj: Isteni piaristák – XI. B – Biriki Vivien, Marián Meláni, Szilágyi Alexandra, Török Petra, Vagner Adrien; II. Díj: Jószívűség harcosai – XI. B – Beiland Patrícia, Kovács Ágota, Láng Blanka-Brigitta, Toca Erika Larisa; III. Hálás diákok – IX. B – Heinrich Dávid, Maxim Vanda, Pop Nánda, Tari Péter. Dicséret: Meghívottak – XII. B – Borhidán Péter, Csizmár Blanka, Ferenczi Dóra, Horn Tekla, Varga Gianni. Dicséret: Isten hűséges szolgái – IX. C – Linzenbold Enikő, Onuczan Roland, Péli Dávid, Szátvári István-Kevin, Szerény Benjamin.

Sík Sándor Szavalóverseny:

9-12. osztályosok:

1. helyezett Láng Blanka XI.B; 2. helyezett Fekete Daniella X.B; 3. helyezett Gindele Tifani IX.B. Dicséret: Czier Tekla XI.C, Erli Hunor Vajk X.B.

5-8. osztályosok:

helyezett Sebestyén Előd, VI. o.; 2. helyezett Alt Antónia V. o.; 3. helyezett Lebedy Róza V. o. Dicséret: Gindele Ingrid VI. , Szolnoki Máté VII.

A rendezvények lebonyolítását támogatta a Communitas Alapítvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKOLÁNK FENNÁLLÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÜK

 

 
 
2017. november 27.

Egész hetes programsorozattal ünnepelte negyed évszázados fennállását a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola.

A hét folyamán Iskola másként rendezvénysorozat zajlott az intézményben, melynek keretén belül megrendezésre került a Kalazancius hittanverseny, a Sík Sándor szavalóverseny, esszéíróverseny és rajzverseny.

A programok november 24-én, péntek délután a Városi Színházban megtartott ünnepi műsorral folytatódtak. A népes közönséget Kocsis Aliz igazgató és Simon Attila lelkivezető köszöntötte.

„Huszonöt év alatt sok minden történt itt - a papírra vetett sorok nem is tudják ezt igazán felidézni, az emlékek a szívekben, a találkozásokban és a hittel megélt hétköznapokban köszönnek vissza. Nemcsak kollektív emlékezetünk, de a múlt, de a jelen és a jövő is összefűz minket, akik valaha ebben az iskolában tanultunk, tanítottunk. Tudjuk, hogy minden nemzedék és minden közösség sajátos módon fér hozzá a múlt egyes momentumaihoz, ami egy sajátos, közös életfelfogás, világnézet kialakitásához vezet. Ez az életfelfogás, ez a különleges lelkület él azokban, akik az eltelt negyedévszázadban a Kalazanci Líceumhoz kötődtek.

S ahhoz, hogy azzá váljunk, amit ma is képviselünk visszatekintve a mögöttünk álló 25 évre tagadhatatlanul szükség volt úgy az iskolaalapitók álmaira, bátorságára, mint utódaikra, az otthonkeresés, hazaérkezezés és otthonteremtés időszakának reményt el nem veszítő és kitartó közösségére is. Ez az elkötelezettség ad példát, tölti meg hittel és bizakodással jövőbe tekintésünket ma is. Ez a közösség, diákok és nevelők, ma is az iskola lelke, mely Kalazanci Szent József öröksége és lelkisége köré gyülve, egyetlen, közös középpontból él és táplálkozik. Csak igy tudunk egymással, egymásért és másokért élni” - fejtette ki köszöntőjében Kocsis Aliz.

Az ünnepség alkalmával felszólalt Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök, Kovács Jenő polgármester, és Gnándt Zoltán tanfelügyelő, aki az ünnep fontosságát hangsúlyozták, méltatva az iskola szerepét a város és a környék közösségeinek életében. A folytatásban ünnepi, verses, zenés műsor következett az iskola jelenlegi és egykori diákjainak előadásában, majd a hét folyamán megtartott versenyek díjkiosztójára került sor. Zárásként a tanárokból és diákokból álló kórus előadását hallhatta a közönség.

A programsorozat azonban nem ért véget, hiszen a műsor után hálaadó szentmisét tartottak a Kalazanci templomban, ahol a szentbeszédet Ft. Labancz Zsolt piarista tartományfőnök mondta, kiemelve Kalazanci Szent József pedagógiájának vezérelveit és a keresztény szellemben történő nevelés jelentőségét.

A rendezvénysorozat a mára már hagyománnyá vált Szülők és nevelők báljával ért véget, melynek a Viktória rendezvényterem adott otthont.

A 25 éves jubileumra, a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával sikerült 500 példányban egy emlékkönyvet is kiadni, mely összegzi az iskola történetének jelentősebb mérföldköveit és a jelen örömeit, kihívásait. Az emlékkönyv lapjain mintegy 20 egykori diák is vall arról, mit jelentett számára "Kalazancis diáknak" lenni, miben segítette az iskola nyújtotta nevelés életpályájának alakulásában.

Forrás és kép: Nagykároly.ro

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu