Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

KÜLDETÉSÜNK


A harmadik évezred küszöbén a nevelésnek és így az iskolának is szembe kell néznie azokkal az új kihívásokkal, amelyeket a társadalom, a politika és a kultúra eredményezett. Jelként van azonban jelen minden olyan iskola, melyben az egyházi jelleg az oktatási intézmény szíve és amely részt vesz az Egyház küldetésében mint a keresztény nevelés kiváltságos területe.

Ebben a tudatban végzi szolgálatát iskolánk, a  Klazanci Szt. József Római Katolikus Liceum is,  melynek, mint a Katolikus Nevelési Kongregáció szerint minden katolikus iskolának,  tevékenysége igazi egyházi szolgálat, amelyben "harmonikusan ötvöződik a hit, a kultúra és az élet." Iskolánk egyházi jellege nem csupán egy járulékos elem, hanem sajátos, megkülönböztető minőség, amely minden pillanatban alakítja a nevelő tevékenységét, sőt azonosságának alapja és küldetésének lényege.

Iskolánk küldetésnyilatkozásának megfelelően szeretné felújítani a régi piarista hagyományokat, a város és a környező falvak keresztény diákjainak minőségi oktatást és keresztény szellemben való nevelést biztosítani. Valljuk, hogy a hit és műveltség  összhangjának megteremtésében kiváltságos szerepet tölt be az iskola, amelynek hivatása az ember személyének formálása, az értékekre való nevelés. Elsőrendű feladatunk segíteni a fiatalokat, hogy emberi értékeiket és képességeiket kibontakoztatva képesek legyenek befogadni és életre tudják váltani Jézus Krisztus üzenetét. A nevelésnek legalább akkora jelentősége van az iskolában, mint az oktatásnak. A  felelősségteljes, elkötelezett, hiteles és szakmailag jól felkészült tanári karral célunk egy jó hírnevű, komoly és a tárgyi és szakmai  tudás mellett keresztény hitet és életformát megalapozó iskolát kiépíteni, ami vonzó a város és a környező falvak fiataljai számára.

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu