Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN


A nagykárolyi Kalazanci Szt. József Római Katolikus Liceum Teológia-Intenziv idegennyelv osztályának végzÅ‘s diákjaiból álló csapata ismét remekelt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen megszervezett német nyelvi vetélkedÅ‘n.

Az elÅ‘zÅ‘ évekhez hasonlóan, most is dobogós, II. helyen végzett a Pécsi Vanessza, Popemajer Sandra és Csizmár Bernadett alkotta Wanderergöttinnen nevű csapat, Kocsis Aliz tanárnÅ‘ felkészitésével.  A Virtuelle Touren, Stationen, Jubiläen: Unterwegs von der Schweiz bis nach Großwardein  nevet viselÅ‘ verseny döntÅ‘jét az intézmény által szervezett online Nyílt Nap keretében tartották meg, ahol összesen 16 csapat (Nagyszalonta, Nagyvárad, Szatmárnémeti iskoláiból) mérhette össze tudását német nyelven Svájc kultúrtörténetéhez és földrajzához kapcsolódó ismereteikbÅ‘l. A szinvonalas, komoly felkészülésrÅ‘l tanuskodó mezÅ‘nyben elsÅ‘ helyen a Kölcsey Ferenc FÅ‘gimnázium Kaiserspeck, harmadik helyen a nagyszalontai Schokomäuse csapata végzett.

 

A decemberben meghirdetett, többfordulós tematikus projekt-verseny, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett a német nyelvet tanuló diákok, diákcsoportok körében. A program elsÅ‘dleges célja a célnyelvi országok ismeret anyagának bÅ‘vítése, a csapatmunka és a nyelvtanulás iránti motiváció fejlesztése volt, ennek megfelelÅ‘en a regisztrált csapatok már január óta, havonta beküldött munkalapokon és kreativ feladatokon (pld. tipikusan  svájci ételek élkészitése) keresztül ismerkedtek a Svájc történelmével, földrajzi- és kultúrkincseivel. A három elÅ‘feladat felkészítÅ‘ jelleggel birt, olyan ismereteket, nyelvi kompetenciákat fejlesztÅ‘ gyakorlatokat tartalmazott, melyek szükségesek voltak a verseny második szakaszának, az online döntÅ‘nek a teljesítéséhez.

Az április 16. megrendezett döntÅ‘t a Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportnak a bemutatója követte, ahol az érdeklÅ‘dÅ‘ diákok hasznos információkat tudtak meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem nyújtotta magas szintű képzési és továbbtanulási lehetÅ‘ségekrÅ‘l.

 HÍREK

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu