Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

FELVÉTELI VIZSGA


HITTAN FELVÉTELI VIZSGA - a Teológia-IntenzÍv angol/német osztályba

Iratkozás a vizsgára: május 24-25

Szükséges iratok: 

Személyazonosségi igazolvány - másolat

Születési igazolvány - másolat

Beiratkozási lap melléklete (anexă pentru probă de aptitudini) - iskolád titkárságáról kérd

 

A vizsga tervezett idÅ‘pontja: május 28, 13 óra - fizikai jelenléttel, amennyiben a járványügyi szabályzások megemgedik

A hittan vizsga tételei   

Ószövetség                                                                                             

A teremtés története ( Ter./1 Móz. 1-2 )                                                     
A bűn elhatalmasodása (Ter./ 1 Móz. 3; 4,1-16)
Ábrahám története (Ter./ 1 Móz. 12,1-9; 22,1-19)
József története (Ter./ 1Móz. 37,1-36; 50,14-26)
A kivonulás története (Kiv./ 2 Móz. 1-4,17)

 Újszövetség

Jézus születése (Mt.1,18-24; Mt 2,1-23; Lk.1,26-38; 2,1-40)
Jézus példabeszédei (A tékozló fiú Lk.15,11-32; Az irgalmas szamaritánus Lk. 10, 25-37; A magvetÅ‘ Mt.13,1-23)
Jézus csodái (a kenyérszaporítás Jn.6,1-15; a vihar lecsendesítése Lk.8,22-25; Lázár feltámasztása Jn.11,1-44)
Az Utolsó Vacsora (Mt. 26,17-29)
Jézus szenvedése és kereszthalála (Mt. 27,27-66)
Jézus feltámadása és mennybemenetele (Jn. 20,1-29 ; Ap. Csel1,4-14)
A Szentlélek eljövetele (Ap. Csel.2,1-42)HÍREK

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu