Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

PÁLYÁZATOK


PNRR - SmartLab

ANUNȚ

Privind achiziția de echipamente digitale inteligente și softuri educaționale compatibile, si asigurarea organizării de cursuri de instruire și de utilizare a achipamentelor în cadrul proiectului 

"LICEUL ROMANO CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS" - 856Smart/2024

https://drive.google.com/file/d/1KSgj0Ovx48V6lGA0OJ2d9GQ1xTZSrfnS/view

 

ANUNȚ

Privind achiziția de mobilier în cadrul proiectului 

"LICEUL ROMANO CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS" - 856Smart/2024

https://drive.google.com/file/d/10RVUwnCxpflXu8RLc4FGC4shTUmn35VH/view

 

 

IFJ-23/2-0249 - Az Adventi hangolódó - ifjúsági
tematikus esteket támogatta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalazancis IFI-csoport
közösségi hétvégéje, 2023 november 17-18, Nagyvárad

Az eseményt támogatta az IFJ-23/2-0243 pályázat alapján

 

 

 

 

 

 

Piarista örökségünk Sík sándor lírájában - irodalmi verseny, 2023 november

A eseményt támogatta a MUV-23/1-0794 pályázat alapján:

 

 

 

 

 

 

 

 

Csapatépítőn vett részt a Kalazanci diáktanácsa

2022.08.11 - 13:00
Megosztás: 
 
Csapatépítőn vett részt a Kalazanci diáktanácsa
Jó hangulatban telt a csapatépítő program Fotó: Sopronyi Roland
Ugyan még vakáció van, de a nagykárolyi Kalazanci líceum diáktanácsa már most elkezdett tervezni.

A kalazancis diákok kétnapos csapatépítő és motivációs tréningen vehettek részt, amelynek elsődleges célja a közösségépítés, a motiváció és csapatkohézió erősödése, az elköteleződés és a tudatos szerepvállalás fontosságának tudatosítása volt.

A jó hangulatú programsorozat során a diáktanács tagjainak alkalmuk volt kielemezni idei munkásságukat, céljaik elérésének mértékét, és egyúttal a következő tanévre is kitűzték céljaikat, programterveiket. Különféle csapatépítő játékok és feladatok során kerülhettek közelebb egymáshoz, és sajátíthattak el olyan készségeket, mint a vezetői kommunikáció, hatékony-asszertív párbeszéd, csapatépítés és a közös célokért való együtt dolgozás képessége.

Bár már az előző években is voltak hasonló jellegű közösségi alkalmak, a diáktanácsot valójában a 2021/2022-es tanév során sikerült úgy újraszervezni, hogy az osztályokat képviselő tagok azóta valóban aktívan bekapcsolódnak az iskola közösségi életébe, képviselik az iskolai diákságot, előterjesztve elképzeléseiket. Munkájuk és jelenlétük révén kapcsolatot teremtenek a diákság és a tanári kar között. A diáktanács aktívan bekapcsolódik az iskola életébe, szerepet vállalva a közösségi események, önkéntes és karitatív programok szervezésében. Az idei kétnapos ráhangoló esemény ennek a hatékonyságát kívánta elősegíteni. A program megvalósítását a Pro Calasantius Egyesület, a Kalazanci líceum és Communitas Alapítvány támogatása biztosította.

Sorponyi Roland kísérő tanár
 

 

 

 

 

 

 

https://anziksz.com/jateksarok-letesult-a-kalazanci-szent-jozsef-romai-katolikus-liceum-udvaran/magunk-kozt/2022/04/07/?fbclid=IwAR1lKSIgDv2Td5An_vQdKQlgpV8GpsL7yQA-_zyJ3EQlUFeH7WRVwf5ZTu4

Játéksarok létesült a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum udvarán

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát” – Sütő András gondolataira reflektálva született meg a kültéri játszósarok megvalósításának ötlete, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban.

Letölthető logók – bgazrt.hu

A nagykárolyi felekezeti iskola által jelzett valós igényből kiindulva, valamint Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívására válaszolva készült el az a pályázat, mely a 2021-es évi Nemzeti Újrakezdési Program keretein belül pozitív elbírálásra került, majd az utóbbi hetekben meg is valósult Nagykárolyban: játéksarok létesült nemcsak a kis- és nagydiákok, de az iskolában tanitó pedagógusok nagy örömére is.

„A tanintézmény kezedetektől fogva kiemelt fontossággal tekint az oktató-nevelő tevékenységben résztvevő gyerekek személyiségének teljeskörű kibontakoztatására, harmonikusan ötvözve a tárgyi tudás átadását a lelki neveléssel, a szociális készségek fejlesztésével. Ezt a kettős célt szolgálják a beszerzett térjátékok, kiegészítők, melyek az oktatási tevékenységekhez kapcsolódva biztosítják a játszva tanulás, a közösségben megélt játék örömét, illetve az együtt töltött minőségi idő lehetőségét.

Az iskola udvarán felfestett negyven négyzetméteres motorikus készségek fejlesztésére alkalmas, vidám színekkel és motívumokkal díszített játéksarok, ugróiskolát, labirintust, tükörképeket kombinálva lehetőséget ad az elemi osztályok zene és mozgás óráinak a színesítésére vagy a szünetek önfeledt játékkal, versennyel való kitöltésére. A játszósarok kiegészítő, mobil elemei, mint térsakk, asztalifoci, óriástorony stb., illetve a kisebb közösségi játékok minden osztály számára hozzáférhetőek, gazdagíthatják az osztálykirándulások, lelki hétvégék közösségi programjait. A felavatott játszósarkot az iskolanyitogató nyílt nap alkalmával, április 11-én, 17 órától a diákok mellett már az iskolába érkező nagycsoportosok, a leendő előkészítős gyermekek is kipróbálhatják. Köszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatását”- foglalta össze Kocsis Aliz, a nagykárolyi tanintézmény igazgatónője.

Magyar piaristák - irodalmi, vallási és helytörténeti csapatverseny

Az iskola hagyományosan november utolsó hétvégéjén megünnepelt Patrociniumához kapcsolódott az a tematikus verseny, melyet idén a Communitas Alapítvány támogatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid képes beszámoló az alábbi linkeken:

http://https://mega.nz/file/fCY0DBrY#0Z0Jn4PyZ32E_e4j3evImZDMHMTlCDhFI6jnr4mOuIQ https://drive.google.com/file/d/1cWw_oWdaMqkJV877Y_iZgCdfyqV13CfE/view

 

 

 

Köszönjük a Communitas Alapítvány támogatását!

 

 

 

 

 

 

 

Többet szivvel!

Cserkészlelkiségre alapuló tematikus biblia-héten vehettek részt a Kalazanci Szt. József Római Katolikus Liceum diákjai ill. nagykárolyi és környékbeli gyerekek, fiatalok Nagytarnán, az augusztus 16-22 között zajló programoknak a Szatmári református esperesség ifjúsági háza adott otthont

Mintegy 50, 7-19 év közötti gyerek és fiatal érkezett augusztus 16-án Nagytarnára, ahol a sátorállitás és szállásfoglalást követően, kezedetét vette a 151.Gr.Károlyi Gyula cserkészcsapat vezetése alatt zajló egyhetes mosollyal, vidámsággal és játékkal teli tematikus tábor, melynek középpontjában a lelki- és erkölcsi nevelés mellett kiemelt helyen a közösségformálás, a cserkészjellem és a vallási, nemzeti identitás erősitése állt. A résztvevő diákok korosztályokra lebontva, különböző interaktiv módszerek (dramatizálás, szerepjáték) segitségével mélyithették el hitbéli tudásukat, de ezek mellett legalább ilyen hatékonysággal birtak a kiscsoportos beszélgetések, megosztások. A vallási ismeretek mellett természetesen, napokra lebontva, forgók segitségével, helyet kapott a hagyományőrzés, népdalok, népi játékok formájában, magyarságtörténelmi ismerteiket bővithették a résztvevők, ügyességi és csapatjátékokban bizonyithatták rátermettségüket.  A természetjárás, túrázás sem maradhatott el, két csoportban látogattak el résztevevők a közeli Szt.Anna kápolnához és a Smaragd-tóhoz. A napi programokat minden este megadott témához kapcsolódó tábortüzi jelentek, közös éneklés és játék zárta. A Többet szivvel jelige köré csoportosuló keretmesés elemek végig meghatározták a tábor hangultát, a foglalkozások olyan készségeket erősitettek mint a kölcsönös elfogadás, egymásrafigyelés, közösségben való szerepvállalás stb. A tábori szentmiséket Ft. Magász Jenő és Ft. Tatár Zoltán celebrálták.

Köszönetet mondunk a Magyarország Miniszterelnökségének, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a program megvalósitásában nyújtott támogatásáért (tábori pólók elkészitése, táborhely bérlése).  

Tanintézményünk a  2021es évre  "Egyházi közösségi célú programok támogatása" céljából meghírdetett kiíráson sikeresen pályázott. - EKCP-KP-2021/1-000399

Letölthető logók – bgazrt.hu

 

Fejlesztések iskolánk számitástechnikai termében

Készülve az új tanévre, augusztus elején kerültek beüzemelésre azok a számitógépek, melyeket az iskola részben saját költségvetéséből, részben pedig a Bethlen Gábor alapkezelő jóvoltából vásárolt. A 15 újgenerációs gép hozzájárul a számitástechnikai ismeretek hatékonyabb elsajátitásához, online-projektek megvalósitásához. A szaklabor géptelepének teljes cseréjére 2021 februárjáig kerül sor. 

Letölthető logók – bgazrt.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCIKUPA A PATROCÍNIUM HETÉBEN

KF19 - Kalazanci  Focitorna Középiskolásoknak 2019 az "Élj egészségesebben - sportolj!" iskolai felhívás részét képezi, annek első, felvezető eseményeként került megrendezésre november 21.én a Kalazanci Líceum Diákszervezetének szervezésében. A fenti tematikus felhívás  több olyan programelemet tartalmaz, melyeknek, havi rendszerességgel, elsődleges célja a fiatalok, közéspiskolás diákok sportolás és testmozgás iránti érdeklődésének a megerősítése. 

A program céljai voltak:
A fotbal és a testmozgás népszerűsítése
Helyes életvitel kialakításának elősegítése.
A fiatalok szabadidős lehetőségeinek bővítése
A fotbal, mint sportág megismertetése, megkedveltetése
A fotbaltornán 4 csapat vett részt Nagykároly középiskolai osztályaiból. Az esemény a Kalazanci iskola Patrocíniumi hetében, november utolsó hetén került megrendezésre, amikor iskolaszinten különböző sport-, kulturális- és helyismereti vetélkedők is zajlottak, kihangsúlyozva ezáltal a sport fontosságát az iskolai mindennapokban is. 
Várt eredmények: tudatos odafigyelés a testmozgás fontosságára, csapatmunka erősítése, helyes versenyszellem kialakítása, közösségi érzés erősítése, diákok, csapatok motiválása.

A Focikupát a Kalazanci Líceum csapat nyerte, II. helyen az Elméleti Líceum csapata végzett, III. helyen pedig a I.Maniu Iskolaközpont csapata zárAz eseményt támogatta za RMDSZ és a Communitás Alapítvány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADY NAGYKÁROLYA VETÉLKEDŐ

Mi, nagykárolyiak, és főként mi kalazancisok, büszkék lehetünk, hiszen magyar irodalmunk egyik legnagyobb költője, Ady Endre megyénkben született, városunkban tanult, mégpedig az egykori Piarista Gimnáziumban, melynek utódiskolája ma a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum.”

 

Ezzel a gondolattal szólította fel ez egyházi iskola középiskolás diákjait az Ady Nagykárolya nevet viselő irodalmi- és helytörténeti vetélkedőre, amelynek elsődleges célja a költő halálának 100. évfordulója alkalmából a megemlékezés, az Ady-életmű élményszerű befogadásának elmélyítése, illetve a résztvevők helytörténeti jellegű irodalomismereteitek bővítése. Mindezt Miklósi Blanka és Botos Sárika magyar nyelv és irodalom szakos tanárok készítették elő, és hét csapat jelentkezett. Ezek tagjai a verseny különleges feladatain keresztül az irodalmi jártasságukat és a kreativitásukat bizonyíthatták. Minden csapat prezentációval készült, információs plakátokat mutattak be, de kötelező volt csapatonként egy-egy szavalat, illetbe közös versírásra is sor került. A vetélkedő második fordulója városjárással volt egybekötve, ahol utasításokat követve a csapatok egyenként felkeresték a nagykárolyi Ady-emlékhelyeket, épületeket. A prezentációkat, benyújtott feladatokat egy háromtagú zsűri bírálta el: Maurer Emese, a városi könyvtár részéről, Széri Gabriella könyvtáros és Sróth Ödön költő, a Kaffka Margit Művelődési Társaság elnöke.

Első helyezést értek el a Lótuszok félhomályban csapat tagjai, másodikat az Ady örökösei, harmadik díjban pedig az Ady-ászok részesültek.

Köszönet illeti a Communitas Alapítványt, melynek támogatása nélkül a program nem valósulhatott volna meg.

A KALAZANCI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS LÍCEUM JUBILEUMI ÉVKÖNYVÉNEK KIADÁSÁT TÁMOGATTA

 

 

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu