Știri

Evenimente

ADMITERE INSCRIERE


Nota informativă

privind înscrierea elevilor la clasa pregătitoare

An școlar 2020-2021

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

 

Nr. clase conform planului de școlarizare: 1

Nr. locuri alocate: 25

Circumscripție: -

 

Informăm părinÈ›ii că ordinea în care se prezintă pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se programează telefonic pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere È™i /sau acordarea unei priorități la înscriere.

 

Acte necesare inscrierii:

Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul unitatii)
Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie și original al certificatului de naștere al copilului
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).

 

„Familia participă în mod activ în viaÅ£a parohiei de care aparÅ£ine, fapt ce denotă vocaÅ£ia din familie spre specificul unităţii ÅŸcolare” – adeverinţă de la preotul parohiei de care aparÅ£ine

 

“Cel puÅ£in unul dintre părinÅ£i este angajat al unităţii ÅŸi al sistemului de învăţământ, facilitate prevăzută inclusiv în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ Preuniversitar/Universitar” – adeverinţă care să ateste acest lucru
"Cel puţin unul dintre părinţi a frecventat cursurile la Liceul Romano Catolic Josephus Calasantius" - adeverință de la unitate sau diplomă de bacalaureat

 

*aceste documente trebuie depuse la secretariatul unităţii  în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere

* În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinÈ›ii vor fi informaÈ›i că aplicaÈ›ia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ

Ziua portilor deschise:  4 martie, ora 17

 

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu