Știri

Evenimente

CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2022-2023


 

INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022-2023 | Scoala Gimnaziala Nr. 178

Dragi Părinţi,

Ziua porÅ£ilor deschise pentru clasa pregătitoare va fi pe data de 11.04.2022 de la ora 17, în Clădirea B al Liceului Calasantius

Vă aÅŸteptăm cu drag, împreună cu copiii care urmează să fie înscriÅŸi în clasa pregătitoare.

 

PENTRU ORGANIZAREA MAI OPERATIVÄ‚, INENÈšIA DE ÎNSCRIERE VÄ‚ CUMUNICAÈšI PRIN TELEFON

ZILNIC ÎNTRE ORELE 8-16

NUMÄ‚R TELEFON:  0231861826

PROGRAM  DE ÎNSCRIERE

LUNI-JOI 8-18

VINERI 8-17

 

 

Nota informativă

înscriere în clasa pregătitoare an È™colar 2022-2023

 

Informăm părinÈ›ii că ordinea în care se prezintă pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se programează telefonic pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere È™i /sau acordarea unei priorități la înscriere.

            Locuri disponibile: 22 elevi,   CircumscripÈ›ie: judeÈ›ul Satu Mare

 

Acte necesare inscrierii:

 • Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul unitatii)
 • Copie È™i original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie È™i original al certificatului de naÈ™tere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).
Unitatea de invatamant Localitatea Adresa unitatii de invatamant Site-ul unitatii de invatamant Numarul de clase pregatitoare pentru anul scolar 2022 – 2023 Strazi/adrese arondate
LICEUL ROMANO CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI STR. I.MANIU NR.1 http://www.jcalasantius.ro/elokeszito-osztaly%202022-2023

1

22 elevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativă

înscriere în clasa pregătitoare an È™colar 2022-2023

 

Informăm părinÈ›ii că ordinea în care se prezintă pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se programează telefonic pentru completarea È™i/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere È™i /sau acordarea unei priorități la înscriere.

            Locuri disponibile: 22 elevi,   CircumscripÈ›ie: judeÈ›ul Satu Mare

 

Acte necesare inscrierii:

 • Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul unitatii)
 • Copie È™i original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie È™i original al certificatului de naÈ™tere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este cazul).
 • Criterii de departajare:
 • „Familia participă în mod activ în viaÅ£a parohiei de care aparÅ£ine, fapt ce denotă vocaÅ£ia din familie spre specificul unităţii ÅŸcolare” – adeverinţă de la preotul parohiei de care aparÅ£ine
 • Cel puÅ£in unul dintre părinÅ£i este angajat al unităţii ÅŸi al sistemului de învăţământ, facilitate prevăzută inclusiv în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate Învăţământ Preuniversitar”  – adeverinţă care să ateste acest lucru
 • Cel puÈ›in unul dintre părinÈ›i a frecventat cursurile Liceului Calasantius - adeverinţă care să ateste acest lucru

*aceste documente trebuie depuse la secretariatul unităţii  în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere

* În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinÈ›ii vor fi informaÈ›i că aplicaÈ›ia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu