Știri

Evenimente

Misiune - Viziune


Åžcoala a fost întotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor tradiÅ£iei de la o generaÅ£ie la alta. Lucrul acesta este ÅŸi mai adevărat astăzi decât în trecut, deoarece prin dezvoltarea modernă a vieÅ£ii economice, rolul familiei de purtător al tradiÅ£iei a slăbit. ViaÅ£a ÅŸi sănătatea societăţii umane depind astfel de ÅŸcoală într-o măsura mai mare decât în trecut.

Åžcoala noastră urmăreÅŸte, prin educaÅ£ia pe care o oferă copiilor să devină iniÅ£iator, susÅ£inător  si catalizator al comunităţii, continuator al tradiÅ£iilor locale ÅŸi să promoveze valorile moral-creÅŸtine reprezentate de Ordinul Piarist.

Liceul Romano-Catolic s-a înfiinÅ£at în 1992. DeÅŸi nu are un trecut istoric vast a urmărit ÅŸi urmăreÅŸte îmbinarea armonioasă a tradiÅ£ionalului, a conservării spiritului specific acestei ÅŸcoli de prestigiu, cu lumea secolului al XXI-lea. Caracteristica sa definitorie este o deschidere spre noile descoperiri ale ÅŸtiinÅ£ei ÅŸi tehnicii ca acestea să fie îmbinate armonios cu teologia creÅŸtină.

Încă de la înfiinÅ£are, LICEUL ROMANO – CATOLIC CALASANTIUS ÅŸi-a propus ca obiectiv de bază formarea personalităţii autonome ÅŸi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoÅŸtinÅ£e de cultură generală ÅŸi formarea de competenÅ£e profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Cea mai importantă sarcină este să educăm în spiritul  creÅŸtinismului pe două direcÅ£ii: Åžtiinţă ÅŸi credinţă (Pietas et Literae). Dorim să educăm în spirit catolic, dar suntem deschiÅŸi ÅŸi pentru alte confesiuni creÅŸtine.

Misiunea ÅŸcolii este educarea tinerilor în spirit religios creÅŸtin, formarea ÅŸi dezvoltarea personalităţii lor prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat modern stimulativ atât pentru elevi, cât ÅŸi pentru profesori, sensibil la nevoile locale ÅŸi regionale.

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu