Știri

Evenimente

Time To Move


TIME TO MOVE

oDoreÈ™te să informeze tinerii privind oportunitățile de mobilitate pentru a studia, a trăi, a munci È™i a face voluntariat în străinătate.

oConÈ›ine evenimente organizate la nivel european È™i local, în luna octombrie.

oDorește să promoveze rețeaua de multiplicatori Eurodesk și să sensibilizeze tinerii privind punctele de informare Eurodesk din Europa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aici puteÈ›i descărca materialele de prezentare:
 
https://docs.google.com/presentation/d/11NyG3cEXs_7oytdSMRVOAGdCuBc8Mjif/edit?usp=sharing&ouid=103521281011954607338&rtpof=true&sd=true
 
https://drive.google.com/file/d/17pBkmNaLqke5XJnmaakYDoOLqJd1DDxP/view?usp=sharing
 
 
 

 

Aici puteÈ›i descărca materialul de prezentare al campanieifile:///E:/An%20sc.%202019-2020/TTM_2019_RO.pdf

In luna octombrie 2018, s-a desfășurat campania TIME TO MOVE peste tot în Europa. România, deÈ™i È›ară mică, s-a clasat pe locurile fruntaÈ™e.

Aici puteÈ›i descărca materialul de prezentare al campaniei.

 

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu