Hírek

2021-04-20
ELŐKÉSZITŐ OSZTÁLY
2021-04-20
VIRTUÁLIS UTAZÁS SVÁJCBAN – KALAZANCISOK SIKERE A PKE NÉMET NYELVŰ VERSENYÉN
2021-04-20
FELVÉTELI VIZSGA

Események

TANTESTÜLET


„Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről, így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrzőangyalaik látnak el. ..Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. Így lesznek méltók arra, hogy Urunk – akit alázatos szívvel kérünk – az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa a szerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön – örökké, miként a csillagok”  (Kalazancius12,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2023-2024-es tanév vezetőtanácsa:

Elnök: Kocsis Aliz Kinga, igazgató

Tantestületi tagok: Nagy Katalin, Vinkler Valter, Sopronyi Roland

Szülőbizottsági képviselő: Gnándt Melinda

Diáktanácsi képviselő: Kovács Ágota

Helyi tanács képviseletében: Vénig Gabriella, Roman Adrian

Nagykároly város polgármesterének képvisleletében: Horvay Enikő

Vállalkozók, partnerek képviseletében: 

 

A 2023-2024-es tanév tantestülete

Spirituális: Ft. Turtureanu Róbert

Iskolai tanácsadó: Habuczki Hajnalka

 

Tanítói munkacsoport:

Nagy Katalin

Baumgártner Katalin

Heveli Rita

Czier Bernadette

Tillinger Melitta, Váradi Magdolna

Nyelv és kommunikáció munkacsoport:

Kiss Hajnalka, magyar nyelv és irodalom

Miklósi Blanka, magyar nyelv és irodalom – angol nyelv

Botos Sárika, magyar nyelv és irodalom

Georgescu Aliz Maria, román nyelv és irodalom

Lupșa Andrada, román nyelv és irodalom

Guț Raluca román nyelv és irodalom

Veres Anett, magyar nyelv és irodalom - angol nyelv

Bokor Krisztina, német nyelv

Kovács-Vízvári Stefánia, német nyelv

Kocsis Aliz Kinga, német nyelv

Varga Éva, angol nyelv

Miklósi Roland, angol nyelv – földrajz

Természettudományok munkacsoport:

Poszet Anna, fizika

Csíki Éva, kémia

Pósz Andrea, matematika

Nagy Réka, matematika

Czumbil István, biológia

Hadfi Árpád, számítástechnika

Ember és társadalom munkacsoport:

Ft. Turtureanu Róbert, római katolikus hittan

Vinkler Valter, római katolikus hittan

Likker Erika, református vallás

Fazakas Mónika, társadalomtudományok

Jónucz Alfonz, zene

Mohr Marius, történelem

Mircea Dohan, testnevelés

Schrádi Gábot, testnevelés

Szakoktatási munkacsoport:

Miculaș Ildikó, szaktantárgyak

Sopronyi Roland, szaktantárgyak

Kiss Eszter Boróka, szaktantárgyak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítok szakbizottsága

Czier Bernadett
IV. OSZTÁLY

Természettudományok szakbizottság

Csiki Éva
KÉMIA
Hadfi Árpád
INFORMATIKA
Poszet Anna
FIZIKA
Czumbil István
BIOLÓGIA
Schlachter Kinga
MATEMATIKA
Nagy Réka
MATEMATIKA

Technológia szakbizottság

Miculas Ildikó
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM
Sopronyi Roland
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM
Poszet Enikő
KÖZÉLELMEZÉS-IDEGENFORGALOM

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu